شما می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای فروشگاه خود را در سایت کاسبستان ایجاد کنید و از تمام خدات سایت به صورت رایگان بهره ببرید.

البته سایت کاسبستان قصد دارد در آینده یک سامانه برای حمایت از خریدار ایجاد کند که در این صورت مشتری می‌تواند به جای پرداخت مستقیم وجه به فروشنده، مبلغ کالا را به صورت الکترونیکی در سایت پرداخت کند. سایت نیز مبلغ مذکور را تا زمان رسیدن کالا به دست مشتری امانت نگه می‌دارد. ویژگی این کار این است که در صورت بروز مشکل سایت به عنوان مرجع حل اختلاف عمل ‌می‌کند. در صورتی که سایت حق را به فروشنده بدهد مبلغ برای او واریز خواهد شد. اما چنانچه مقصر فروشنده تشخیص داده شود، وجه به مشتری بازگردانده می‌شود و مشتری نیز موظف به استرداد کالا است. در این صورت هر زمان شما کالایی را به فروش برسانید درصد مشخصی از آن به عنوان تعرفه کاسبی از آن کسر می‌گردد.

تعرفه کاسبی تنها شامل معاملاتی خواهد شد که پرداخت آن‌ها در بستر سایت انجام شود و نه معاملاتی که از ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده شکل گرفته باشد.
بنابراین تمامی خدمات سایت به صورت رایگان در اختیار فروشگاه‌ها خواهد بود.