به منظور تامین هزینه‌های جاری سایت، تمامی فروشگاه‌های فعال در سایت می‌بایست مبلغی را به عنوان حق عضویت به سایت پرداخت کنند. مقدار حق عضویت بر اساس جدول زیر مشخص می‌شود:

سایت کاسبستان قصد دارد به مدت محدودی عضویت و بهره‌مندی از تمام امکانات سایت را به صورت رایگان در اختیار فروشگاه‌ها قرار دهد.

شماره دوره زمانی سقف تعداد سفارشات در دوره زمانی مبلغ
۱ ۱ ماهه ۵۰۰ سفارش ۴۰ هزار تومان
۲ ۳ ماهه ۱٫۸۰۰ سفارش ۱۱۰ هزار تومان
۳ ۶ ماهه ۴٫۰۰۰ سفارش ۲۰۰ هزار تومان
۴ ۱۲ ماهه ۱۰٫۰۰۰ سفارش ۳۷۰ هزار تومان
  • شما می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای فروشگاه خود را در سایت کاسبستان ایجاد کنید و از تمام خدات سایت به صورت رایگان بهره ببرید و بعد از ثبت اولین سفارش مبلغ مربوط به حق عضویت را پرداخت کنید.
  • در صورتی که سرویس مورد نیاز شما در قالب موارد فوق قرار نمی‌گیرد می‌توانید از طریق تماس با همکاران ما سرویس دلخواه خود را سفارش دهید.
  • برای فروشگاه‌هایی که تعداد سفارشات آن‌ها بالا باشد تخفیفات ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.